د پوليو د پيښو په اړه وروستي معلومات

د پوليو په انديميک هيوادونو کې د پوليو پيښي

ګڼه

هيواد

د ۲۰۱۷ کال د پولیو پيښو شمیره

د ۲۰۱۸ کال د پولیو پيښو شمیره

د ۲۰۱۹ کال د پولیو پيښو شمیره

د وروستۍ پيښې د اخته کيدو نيټه

1

افغانستان

۱۴

۲۱

۸

د ۲۰۱۹ کال د می ۸ مه

2

پاکستان

۸

۱۲

۲۱

د ۲۰۱۸ کال د مې ۱۹

3

نايجيريا

۰

۰

۰

د ۲۰۱۶ کال د آکیست ۱۲

په انډيميک هيوادونو کې د ټولو پيښو شمير

۲۲

۳۳

۲۹

 
 

د معلوماتو آپدیټ؛  د ۲۰۱۹ کال د جون لومړی

په افغانستان کې د پوليو پېښې په وروستيو دريو کلونو کې

ګڼه

زون

کال

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

1

مرکزي

۰

۰

۰

2

ختيځ

۳

۶

۱

3

سهيل ختيځ

۰

۰

۰

4

سهيل

۱۰

۱۵

۷

5

شمال

۰

۰

۰

6

شمال ختيځ

۰

۰

۰

7

لويديځ

۰

۰

۰

د ټولو پيښو شمير

۱۴

۲۱

۸

 

د معلوماتو آپډیټ نیټه: د ۲۰۱۹ کال د جون ۱ مه

تر ټولو وروستۍ پيښه: د پولیو تر ټولو وروستی مثبته پيښه د کنړ ولایت د واټپور ولسوالی څخه راپور شوې ده.