د پوليو د پيښو په اړه وروستي معلومات

د پوليو په انديميک هيوادونو کې د پوليو پيښي

ګڼه

هيواد

د ۲۰۱۶ کال د پولیو پيښو شمیره

د ۲۰۱۷ کال د پولیو پيښو شمیره

د ۲۰۱۸ کال د پولیو پيښو شمیره

د وروستۍ پيښې د اخته کيدو نيټه

1

افغانستان

۱۳

۱۴

۲۱

د ۲۰۱۸ کال د نومبر ۶

2

پاکستان

۲۰

۸

۱۰

د ۲۰۱۸ کال د دسمبر ۲۵

3

نايجيريا

۴

۰

۰

د ۲۰۱۶ کال د آکیست ۱۲

په انډيميک هيوادونو کې د ټولو پيښو شمير

۳۷

۲۲

33

 
 

د معلوماتو آپدیټ؛  د ۲۰۱۹ کال د جنوری ۱۵

په افغانستان کې د پوليو پېښې په وروستيو دريو کلونو کې

ګڼه

زون

کال

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

1

مرکزي

۰

۰

۰

2

ختيځ

۴

۳

۶

3

سهيل ختيځ

۷

۰

۰

4

سهيل

۲

۱۰

۱۵

5

شمال

۰

۰

۰

6

شمال ختيځ

۰

۱

۰

7

لويديځ

۰

۰

۰

د ټولو پيښو شمير

۱۳

۱۴

۲۱

 

د معلوماتو آپډیټ نیټه: د ۲۰۱۹ کال د جنوری ۱۵ مه

تر ټولو وروستۍ پيښه: د پولیو تر ټولو وروستی مثبته پيښه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی څخه راپور شوې ده.