ویدیو

عنوان
گزارش پولیو در ولایت کندهار دانلود
Click to View
فلم مستند پولیو در ولایت کندهار دانلود
Click to View
Mehwar Public Health Minister's 100 Day Plan Under Scrutiny محور بررسی کارکردهای وزارت صحت دانلود
Click to View
د شري ناروغي په هکله معلومات دانلود
Click to View
کودکان خود را در برابر بیماری سرخکان واکسین کنید! دانلود
Click to View
افتتاح نخستین مرکز صحی قلبی برای کودکان در افغانستان دانلود
Click to View
روز جهانی بینایی دانلود
کشور چین 100 عراده امبولانس را کمک کرد دانلود
روز جهانی صحت روانی دانلود