معلومات تازه درباره واقعات پوليو

تعداد واقعات پوليو در ممالک انديميک پوليو

شماره

مملکت

تعداد واقعات 2017

تعداد واقعات 2018

تعداد واقعات 2019

تاريخ اخرترين واقعه

1

افغانستان

14

21

8

8 – می 2019

2

پاکستان

8

12

21

19 می 2019

3

نايجيريا

0

0

0

21- آګست 2016

مجموع واقعات در ممالک انديميک

22

33

29

 
 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 4 جون 2019

 

تعداد واقعات پوليو در افغانستان در اخرين سه سال

شماره

زون

سال

2017

2018

2019

1

مرکزی

0

0

0

2

شرق

3

6

1

3

جنوب شرق

7

0

0

4

جنوب

10

15

7

5

شمال

0

0

0

6

شمال شرق

0

1

0

7

غرب

0

0

0

تعداد مجموع واقعات

14

21

8

 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 1 – جون 2019

آخرين واقعه گزارش شده: آخرين واقعه تائيد شده  مثبت پوليو از ولسوالی واتپور ولایت کنر گزارش شده است.