معلومات تازه درباره واقعات پوليو

تعداد واقعات پوليو در ممالک انديميک پوليو

شماره

مملکت

تعداد واقعات 2016

تعداد واقعات 2017

تعداد واقعات 2018

تاريخ اخرترين واقعه

1

افغانستان

13

14

21

1 - نومبر 20186

2

پاکستان

20

8

12

25- دسمبر 2018

3

نايجيريا

4

0

0

21- آګست 2016

مجموع واقعات در ممالک انديميک

37

22

33

 
 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 15 جنوری 2019

 

تعداد واقعات پوليو در افغانستان در اخرين سه سال

شماره

زون

سال

2016

2017

2018

1

مرکزی

0

0

0

2

شرق

4

3

6

3

جنوب شرق

7

0

0

4

جنوب

2

10

15

5

شمال

0

0

0

6

شمال شرق

0

1

0

7

غرب

0

0

0

تعداد مجموع واقعات

13

14

21

 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 15 جنوری 2019

آخرين واقعه گزارش شده: آخرين واقعه تائيد شده  مثبت پوليو از ولسوالی نوزاد ولایت هلمند گزارش شده است.