قهرمانان ولایت کندز

شجاعت و از خود گذری استثنایی کارمندان جدید شفاخانه ولایتی کندز

 

قرار اطلاعات واصله ده تن از کارمندان شفاخانه ولایتی کندز به صورت داوطلبانه حاضر شده اند تا به مدت دو هفته بطور شبانه روزی جهت جلوگیری از چپاول و محافظت از شفاخانه تازه اعمار شده به شمول حفاظت از زنجیر سرد جهت جلوگیری از ضیاع و مفقود شدن وسایل گرانبها و ادویه جات و واکسن در زمان خلای قدرت در محل - به کارشان ادامه داده اند. 

من همچنان از شجاعت این کارمندان در زمینه مذاکره با طالبان و نیروهای افغان جهت اجازه عبور و مرور مصئون امبولانس ها برای اکمال تیل مورد ضرورت جهت تداوم فعالیت بخش های شفاخانه و جنراتورهای برق نیز مطلع شدم. 

این شجاعت و از خود گذری کارمندان متذکره نمادی از قهرمانی افغان ها برای تضمین جامعه مصئون و سالم امروز و فردا می باشد. 

با اغتنام از فرصت مراتب شاد باش و قدردانی خویش را به این فرزندان دلیر و کارمندان رسالتمند وزارت صحت عامه شریک می سازم. 

از خداوند متعال برای شان توفیقات مزید استدعا می نمایم. 

با احترام 

دوکتور فیروز الدین فیروز 

وزیر صحت عامه 

 

 

شماره اسم کارمند وظیفه 
1 غلام حضرت نرس عاجل
2 سید همایون نرس عاجل
3 طارق نرس
4 محمد نبی تکنیشن
5 جان آقا  تکنیشن
6 نور محمد دریور
7 سرور دریور
8 نظر محمد  صفا کار
9 احمد شاه  صفا کار 
10 امر الله  صفا کار