ریاست عمومی منابع بشری

تازه ترین جدول تشکیلاتی وزارت صحت عامه که توسط مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان نیز تائید شده است، را می توانید در قالب پی دی اف از لینک ذیل بدست بیاورید.

اورگانوگرام