یافته های تیم نظارتی برنامه محو پولیو از ولایت نورستان

برنامه محو پولیو به خاطر بهبود کیفیت کمپاین های واکسین، از جریان تطبیق کمپاین های واکسین پولیو نظارت به عمل می آورد تا خلاها و کاستی های کاری را شناسایی و برای رفع آن اقدامات لازم و به موقع صورت گیرد.

در جریان کمپاین واکسین پولیوی ماه نوامبر سال 2018، یک تیم نظارتی به ولایت نورستان سفر نموده و جریان تطبیق کمپاین واکسین پولیو را نظارت نمودند. این تیم برعلاوه که با مسئولان صحی آن ولایت دیدار داشتند، از جریان کار تیم های واکسین پولیو نظارت حمایوی نمودند.

آنان درجریان نظارت شان، یک سلسله کاستی ها و خلاهای کاری تیم های واکسین پولیو را مبنی بر پائین بودن سطح دانش برخی تیم های واکسین، بازماند اطفال روی سرک از واکسین، کمرنگ بودن فعالیت های آگاهی دهی و برخی موارد دیگر را شناسایی نموده و یافته های جریان نظارت خود را با مرکز ملی عملیاتی اضطراری محو پولیو در مرکز شریک ساختند تا در دوره های بعدی کمپاین های واکسین پولیو به آن رسیدگی لازم صورت گیرد.

به همینگونه، این تیم نظارتی از واقعه مثبت  پولیو که در منطقه پارون مرکز ولایت نورستان یک طفل را مصاب ساخته بود، دیدن نموده و ضمن همدردی با فامیل آن، از خانواده ها خواست تا در قسمت واکسین نمودن اطفال شان بی غوری ننموده تا خدای نخواسته اطفال شان به سرنوشت این طفلک مواجه نگردد و برای همیش فلج، معلول و بار دوش فامیل قرار نگیرند.