تقدیر معاونیت اول ریاست جمهوری از داکتر فیروزالدین فیروز

هیئت رهبری معاونیت اول ریاست جمهوری، به روز دوشنبه (۲۹ دلو سال جاری) با داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور دیدار کردند.

این هیئت به نماینده‌گی از معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم، دریافت جایزه « بهترین وزیر جهان»‌ را به داکتر فیروزالدین فیروز تبریک گفته و با اهدای لوح تقدیر از او تقدیر کرد.
هئیت رهبری معاونیت اول ریاست جمهوری از تلاش و زحمات وزیر صحت عامه کشور ابراز قدردانی کردند و گفتند که کارکردها و مدیریت درست رهبری وزارت صحت عامه سبب بهبود قابل ملاحظه ای عرضه خدمات صحی در کشور شده است.
هم‌چنان وزیر صحت عامه کشور ضمن خوش آمدگویی به این هیئت از حمایت آنان ابراز تشکری کرد.