از روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان تجلیل به عمل آمد

وزارت صحت عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یک شنبه (۱۴ دلو سال روان خورشیدی) از روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان با راه اندازی نشستی تجلیل به عمل آورد.

روز جهانی مبارزه با سرطان همه ساله در سراسر جهان در اوایل ماه فبروری به منظور دادخواهی و جلب حمایت و هماهنگی نهادهای دولتی و غیر دولتی برای وقایه و تداوی بیماری سرطان و بلند بردن سطح آگاهی عامه تجلیل میشود.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، در این نشست از افزایش بیماری سرطان در افغانستان و جهان ابراز نگرانی کرد و گفت که بیماری سرطان متأسفانه در سطح جهان در حال افزایش است.
وزیر صحت عامۀ کشور میگوید که بیماری سرطان بعد از بیماری قلبی دومین علت مرگ و میر در جهان به حساب میرود و در سال ۲۰۱۸ دست کم ۱۸ ملیون تن در جهان به این بیماری مبتلا شده اند که از این میان بیشتر از ۱۰ ملیون تن جان باخته است.
داکتر فیروز سرطان سینه را در افغانستان شایع‌ترین نوع سرطان‌ها در زنان و سرطان معده و جوف دهن را در مردان خوانده و اضافه کرد:« سالانه نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ هزار نفر در افغانستان به بیماری‌های سرطان مبتلا می‌شوند که نزدیک به ۱۵ هزار تن از این بابت جان می‌دهند. استفاده از گوشت سرخ کرده، عدم فعالیت‌های فزیکی، آلودگی و استفاده از انواع تنباکو از جمله علت‌های عمدۀ این بیماری در افغانستان می‌باشند.
هم‌چنان در این نشست وزیر صحت عامۀ کشور تفاهم‌نامه‌ای را با بانو آریانا سعید آوازخوان محبوب کشور امضا کرد. بربنیاد این تفاهم‌نامه بانو آریانا سعید سفیر حسن نیت در راستای دادخواهی برای مبارزه با بیماری سرطان و بلند بردن آگاهی عامه در زمینۀ از سوی وزارت صحت عامه انتخاب شده است.
از سوی هم،‌ داکتر پپرکورن نمایندۀ سازمان صحی جهان در افغانستان،‌ تجلیل از روز جهانی مبارزه با سرطان را یک فرصت خوب مبنی بر تجدید تعهد نهادهای مسؤول در امر مبارزه با این بیماری خوانده و تصریح کرد که سازمان صحی جهان متعهد است، تا سکتور صحت افغانستان را در زمینۀ همکاری کند.
در همین حال بانو آریانا سعید آوازخوان و سفیر حسن نیت مبارزه با بیماری سرطان، از تلاش وزارت صحت عامه در پیوند به کاهش مرگ و میر مادران، نوزادان و بیماری سرطان به نیکی یاد کرد و گفت: بیماری سرطان از جمله کشنده ترین بیماری‌های غیر ساری است. من سعی خواهم کرد تا در این راستا دادخواهی کنم و آگاهی مردم را در در پیوند به چگونه گی شیوع این بیماری بلند ببرم.
قابل یاد آوری است که وزارت صحت عامه به منظور فراهم نمودن زمینۀ تشخیص و تداوی بیماری سرطان، تا کنون سه باب مرکز تشخیص و تداوی بیماری سرطان را در کشور ایجاد کرده است.
تا به حال بیش از 800 نوع مواد سرطان زا از سوی دانشمندان طبی کشف شده است که اکثریت آن‌ها در محیط زیست موجود است و مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آن‌ها مواجه اند. این مواد سرطان زا متأسفانه در آب، هوا، خاک، مواد غذایی، مواد ساختمانی و دیگر مواد امکان دارد موجود باشد.