افغانستان سریع‌ ترین رشد نفوس را در جهان دارد

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان نشست ملی تنظیم خانواده را امروز شنبه 13 دلو سال روان خورشیدی در کابل راه اندازی کرد. 

هدف از راه اندازی این برنامه تجدید تعهد مسوولین و نهاد های تمویل کننده منبی بر تطبیق برنامه تنظیم خانواده و بلند بردن سطح آگاهی مردم در زمینۀ می‌باشد.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه کشور از رشد سریع نفوس بدون در نظرداشت برنامه تنظیم خانواده از سوی خانواده ها ابراز نگرانی کرده گفت: «افغانستان در حال حاضر سریع‌ترین رشد نفوس را در جهان دارد. نرخ رشد نفوس در کشور دو اعشاریه سه درصد است. در افغانستان هر خانم در طول عمر باروری خود به صورت اوسط 5 تا 6 طفل به دنیا می آورد. با این رشد سریع نفوس، جمعیت افغانستان در 24 سال آینده دو چند نفوس فعلی خواهد شد.»
وزیر صحت عامه کشور رعایت و درنظر داشت روش‌های فاصله دهی ولادت‌ها را از سوی خانواده ها بهترین گزینه برای کاهش رشد نفوس در کشور عنوان کرد. او هم‌چنان گفت: یکی از شیوه های موثر، کم مصرف و با تداوم که با رعایت آن میتوان مادر و طفل را از خطر معیوبیت و مرگ نجات داد و فرصت لازم برای ایجاد رابطه عاطفی، زمینه مناسب تعلیمی و تحصیلی و تربیت سالم اطفال شان را فراهم نمود، همانا رعایت فاصله دهی میان ولادت ها و تنظیم خانواده میباشد.»
در همین حال داکتر بارا بنت، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تطبیق برنامۀ تنظیم خانواده را در افغانستان در پیوند به رشد بلند نفوس مهم خوانده گفت: اگر حکومت افغانستان ۳۰ درصد روی برنامه‌های تنظیم خانواده سرمایه گذاری کند، ۴۰ درصد مرگ و میر مادران و ۴۸ درصد مرگ و میر نوزادان کاهش خواهد یافت.
وزارت صحت عامه پیشرفت های چشمگیری در عرصه صحت، به ویژۀ در بخش کاهش مرگ و میر مادران و اطفال داشته است.
تنظیم خانواده یکی از اولویت های پالیسی و استراتیژی ملی صحت میباشد. نشست ملی صحت، میزان پایین استفاده از خدمات تنظیم خانواده را به حیث تهدید به صحت مادران و اطفال، اقتصاد خانواده ها و انکشاف اقتصادی- اجتماعی شمرده است.