معتادان بی سرپناه از ساحۀ تپه سرای شمالی و دیگر ساحات ناحیه یازدهم جمع آوری گردیدند

وزارت صحت عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان، به سلسله کمپاین جمع آوری معتادان مواد مخدر امروز سه شنبه 2 دلو سال روان، نزدیک به 500 معتاد بی سرپناه را با همکاری نیروهای امنیتی از ساحه تپه سرای شمالی و دیگر ساحات ناحیه یازدهم شهر کابل جمع آوری کرد. این معتادان برای تداوی و دادن سرپناه به مرکز صحی تداوی معتادان هزار بستر ابن سینا منتقل گردیدند.

این معتادان در وضعیت رقت باری قرار داشتند که در این هوای سرد بدون سرپناه در اطراف این تپه و دیگر نقاط این ناحیه زندگی می‌کردند. 
داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه که در این کمپاین حضور داشت، هدف از راه اندازی این کمپاین را جمع آوری معتادانی که سرپناه ندارند و در هوای سرد روی جاده‌ ها شب و روز شان‌را سپری می‌کنند و حیات آنان در خطر اند، عنوان کرد. او همچنان گفت:« در پهلوی اینکه این معتادان در مراکز صحی تحت تداوی قرار می‌گیرند؛ بلکه برای آنان سرپناه نیز داده می‌شود. وزارت صحت عامه در دو ماه گذشته دست کم دو هزار معتاد را از گوشه و کنار شهر کابل جمع آوری کرده و به مراکز صحی تداوی معتادان برای درمان منتقل کرده است.»
همچنان وزیر صحت عامۀ کشور اضافه کرد: کشت و قاچاق مواد مخدر، دسترسی آسان به مواد مخدر، فقر و بی‌کاری از جمله علل‌های عمدۀ افزایش شمار معتادان در کشور می‌باشد. نهاد های مسوول باید به گونۀ متحدانه دست به دست هم دهند و در برابر این پدیدۀ ویرانگر که امروز دامن گیر جامعه شده است، مبارزه کنند.
در همین حال حمیدالله نصرت زاده مدیر مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید که برنامۀ اخیری که رهبری وزارت امور داخله در پیوند به دستگیری فروشنده‌گان مواد مخدر راه اندازی کرده است تا کنون نزدیک به دوصد تن فروشنده مواد مخدر را از ساحات مختلف شهر کابل دستگیر کرده است.
وزارت صحت عامه 110 باب مرکز درمان معتادان مواد مخدر را در سراسر کشور ایجاد کرده است که در این جمع، مراکز درمان برای خانم‌ها و کودکان معتاد نیز شامل اند.