23 قرارداد عرضۀ خدمات صحی به امضا رسید

داکتر فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانسان، امروز شنبه 29 جدی سال جاری خورشیدی 23 قرارداد را در زمینۀ عرضۀ خدمات صحی اساسی و خدمات اساسی شفاخانه‌ای با نماینده‌گان موسسات تطبیق کننده ملی و بین المللی طی نشستی امضا کرد

بر بنیاد این قراردادها موسسات تطبیق کننده، خدمات صحی با کیفیت را با معیارات تعیین شده در مراکز صحی 23 ولایت کشور ارایۀ می‌کنند. مجموع هزینۀ این قراردادها 17.6 ملیارد افغانی برابر با 237 ملیون دالر امریکایی است که از سوی بانک جهانی، ادارۀ انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا و ادارۀ اتحادیۀ اروپا پرداخت می‌گردد.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور راه اندازی این پروژه‌ها را یک گام مهم در جهت افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی به ویژه خدمات صحی باکیفیت عنوان کرده گفت:« وزارت صحت عامه تلاش دارد تا میزان دسترسی مردم را به خدمات صحی به بالاتر از 90 درصد بلند ببرد. در حال حاضر 2700 باب مرکز صحی در کشور وجود دارد. در چارچوب این قراردادها قرار است 375 باب مرکز صحی جدید تا سه سال آینده در جای‌های مورد نیاز ایجاد شود
وزیر صحت عامه هم‌چنان اضافه کرد: قراردادهای که امروز به امضا رسید با قراردادهای قبلی متفاوت است. در گذشته تنها خود قراردادها از سوی وزارت مدیریت می‌گردید؛ اما اکنون اجراات موسسات تطبیق کننده به منظور ارایۀ خدمات صحی با کیفیت با شیوه خاص مدیریت می‌شود. کسانی‌که طبق قرارداد خدمات ارایۀ نتوانند، قراردادهای آنان فسخ می‌شود و مسوولین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وزیر صحت عامه کشور هم‌چنان تاکید ورزید که با تطبیق این پروژه‌ها در 23 ولایت بیشتر از 15 ملیون شهروند کشور به ویژه کودکان و مادران در جای های دوردست کشور زیر پوشش خدمات صحی با کیفیت قرار خواهند گرفت. هم‌چنان قرار است در آینده نزدیک قراردادهای هشت ولایت دیگر به ارزش 105 ملیون دالر امریکایی نیز به امضا برسد.
قابل یادآوری است سروی اخیری که در بخش ارایه خدمات صحی توسط نهاد (Afghanistan house health survey) در کشور صورت گرفته است نشان میدهد که عرضه خدمات صحی نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

در همین حال داکتر همایون صافی یک تن از نماینده‌گان موسسات تطبیق کننده تعهد خود را در زمینۀ ارایۀ خدمات صحی با کیفیت ابراز نموده و گفت که شیوه جدیدی که وزارت صحت عامه در تطبیق این قراردادها کار گرفته است موسسات را وادار می‌کند تا به ارایۀ خدمات شان بیشتر کنند.

ولایت‌های ارزگان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، فاریاب، فراه، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنگان، غور، کندز، کندهار، نورستان و کابل شامل این قراردادها می‌باشند.
این قرار دادها تحت پروژۀ صحتمندی به شیوۀ رقابت آزاد بین المللی طی یک پروسه شفاف با این موسسات تطبیق کننده صورت گرقته است. در چارچوب این قراردادها این پروژه‌ها تا سه سال آینده تکمیل می‌گردند.