اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Finance Consultant / Kapisa
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Public Health GD of Human Resource Job Announcement Vacancy Number: Finance Consultant /...
Feb 11, 2019 -
Director of Education & Consultation
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Public Health GD of Policy & Planning Job Announcement Position: Director of Education &...
Feb 11, 2019 -
آمر پروژه ربیس و زونوزیس
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری عنوان وظیفه: آمر پروژه ربیس وزونوزیس وزارت يا اداره: صحت عامه بخش مربوطه: مدریریت پرواگرم...
Feb 10, 2019 -
مدیر ولایتی کنترول امراض زونوزیس (بلخ، کندهار، پکتیا، هرات، کندز، ننگرهار) (Provincial Zoonosis Officer)
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری عنوان وظیفه: مدیر ولایتی کنترول امراض زونوزیس (بلخ، کندهار، پکتیا، هرات، کندز، ننگرهار) وزارت / اداره : صحت...
Feb 10, 2019 -
سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان: 13 دلو 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه غزنی 1 تن در...
Feb 02, 2019 -
مدیر نرسنگ ولایت غزنی
جمهوري اسلامي افغانستان وزارت صحت عامه رياست عمومي منابع بشري اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان:13 دلو 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه غزنی 1 تن در...
Feb 02, 2019 -
آمر شفاخانه ولایت غزنی
جمهوري اسلامي افغانستان وزارت صحت عامه رياست عمومي منابع بشري اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان: 13 دلو 1397 به اطلاع تمام واجدین شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه غزنی (1)...
Feb 02, 2019 -
مدیر اداری ولایت غزنی
جمهوري اسلامي افغانستان وزارت صحت عامه رياست عمومي منابع بشري اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان: 13 دلو 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه غزنی تحت...
Feb 02, 2019 -
تکنیشن ماموگرافی
جمهوري اسلامي افغانستان وزارت صحت عامه رياست عمومي منابع بشري اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان مجدد: 7 دلو 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی...
Jan 27, 2019 -
داکتر جراحی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان: 7 دلو 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان...
Jan 27, 2019 -
صفحه 1 از 63