مدیر اداری ولایت غزنی

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 13 دلو 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه غزنی تحت ريفورم شفاخانه ها 1 تن در بست 4 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:      مدیر اداری

وزارت/اداره:       وزارت صحت عامه     

موقيعت:             ولایت غزنی

بست:                4

گزارش به:         آمر شفاخانه

گزارش از:         تمام کارمندان اداری

هدف وظيفه:       تنظيم و پيشبرد امور اداري، مالي و تدارکات  مربوط شفاخانه

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 • رهبري، نظارت و کنترول ازفعاليت هاي يوميه شعبات تحت اثر
 • کنترول و نظارت از پروسه هاي خريداري و تدارکاتي مربوط به شفاخانه
 • بررسي يوميه از حاضري پرسونل اداري، فني و خدماتي به همکاري مامور قواي بشري
 • انجام اکمالات تمام نيازمندي شفاخانه از قبيل در خواست در تهيه خوراکه باب، ادويه جات، ملبوسات و مفروشات، تجهيزات، قرطاسيه باب و ساير ضروريات شفاخانه با تشريک مساعي مديريت هاي تهيه و تدارکات و محاسبه
 • رهنمائی و مراقبت در زمینه اجرات یومیه بخش های اداری
 • مراقبت متداوم از تطبیق قوانین و مقررات در قسمت اجراآت اداری
 • طرح و استفاده از میکانیزم موثر در جهت اکمال و رفع نیازمندی های بخش اداری
 • تهیه پلان کاری بخش مربوطه در مطابفت با پلان ریاست
 • رهنمايي در ترتيب پروسيجر هاي اداری دفتري، طی مراحل مکاتیب و ایجاد سیستم مناسب نگهداري دوسيه ها (فایلنگ)
 • حمايت امور اداري شعبات مربوطه و مسؤلین صحي ولایتی 
 • مراقبت از تهیه، ترتيب و نگهداشت لست موجودي اجناس مصرفی (ادویه) و غيرمصرفي شفاخانه
 • اداره پرسونل خدماتی (محافظين, صفا كاران, دريوران, تحويلدار و میخانیکی) غرض انجام بهتر و به موقع امور مربوطه و نظارت مستقيم از امور امنيتي ریاست و امور ترانسپورت در ریاست صحت عامه
 • نظارت از پروسه ترتیب جداول معاشات ماهوار و اضافه كاري پرسونل، تهيه پيش پرداخت هاي نقدي، مرور و تصفیه مصارفات  ماهوار رياست صحت عامه
 • سهم فعال در اشتراک جلسات اداری و تهیه  مینوت جلسات
 • ترتيب راپور هاي ماهوار، ربعوار و سالانه، مالي و اداری به ریاست شفاخانه 
 • انجام سایر وظایف مرتبط وظیفه که ازطرف رئیس شفاخانه  سپرده شود

مواصفات :

 1. مافوق بکلوريا به  لسانس در بخش های مربوط اداری ارجحت داده میشود
 2. مهارت کاري با کمپيوتر در پروگرام هاي Word  ، Excel و Power point
 3. داشتن قوه افهام و تفهيم
 4. آشنايي با قوانين مالي ، اداري و تدارکاتي کشور
 5. آشنائي با لسان انگلسي ارجحيت دارد

تجربه کاري:  حداقل سه  سال تجربه کاري در بخش مدیریت

 ریفرنس: 

 1. EPHS
 2. سوالات اصحلاخات اداری
 3. پلان ستراتیژیک وزارت

 رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از ریاست صحت عامه غزنی دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت : کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.