تکنیشن ماموگرافی

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان مجدد: 7 دلو 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 2  نفر با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:            تکنیشن ماموگرافی

وزارت/اداره:             وزارت صحت عامه

موقیعت:                  مرکز ولایت هرات   

بست:                      6

گزارش به:                سرطبيب شفاخانه

هدف وظيفه: همکاری اجرای معاینات ماموگرافی برای مریضان داخل بستر و سراپا جهت تشخیص دقیق و عرضه خدمات طبی متمم برای شفاخانه

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 1. اشتراک در راپور صبحانه مربوط بخش
 2. شرکت در جلسات بخش مربوطه
 3. راجستریشن مریضان بخش مربوطه
 4. اماده سازی مریضان برای اجرای پروسیجرها
 5. همکاری در اجرا معاینات تحت نظر متخصصین مربوطه
 6. ترتیب و تنظیم پلان محاظفت از تجهیزات و وسایل بخش
 7. اشتراک در سیمنارها و ورکشاپهای آموزشی
 8. تامین روابط کاری با پرسونل بخش
 9. اجرای نوکریوالی 24 ساعته به اساس جدول نوکریوالی
 10. ارایه گذارش ماهوار
 11. انجام سایر وظایف که از طرف اداره برایش محول میشود

مواصفات:

 • فراغت یکی از انستیتوتهای طبی دولتی
 • داشتن سرتیفکت از رشته رادیولوژی
 • داشتن حد اقل یکسال تجربه کاری در رشته مربوطه
 • اشنایی با تجهیزات رادیولوژی
 • تسلط به زبانهای دری و پشتو ، اشنایی با زبان انگلیسی و استفاده صحیح از کامپیوتر
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت و یا از شفاخانه مربوطه  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت:  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانیکه در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.