متخصص اطفال (در بخش وارد/ سرویس ولادی نسایی و نیونتل)

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 7 دلو  1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان 1 تن با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

 

عنوان وظيفه:     متخصص اطفال ( در بخش وارد/سرویس ولادی نسایی و نیونتل)

وزارت/اداره:      وزارت صحت عامه           

موقيعت:            مرکز ولایت بغلان

بست:               4

گزارش به:        سرطبيب شفاخانه

هدف وظيفه: هم آهنگ ساختن عرضه خدمات صحي در شفاخانه در چار چوب سرويس اطفال ، عرضه خدمات تخصصي براي مريضان و مساعد ساختن زمينه تريننگ براي داکتران و ديگر پرسونل طبي و منسجم ساختن ، تهيه وانکشاف پروتوکولهاي تداوي

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 1. اشتراک فعال در راپور وويزت صبحانه وارائه  فد بک مناسب علمي مسلکي در مورد تداوي مريضان
 2. تهيه کنفرانس هاي علمي براي دوکتوران واستعماء کنفرانس هاي دوکتوران جوان وارائه سفارشات علمي ومسلکي به ايشان
 3. ارزيابي از کار کردها، کمک و تشويق نمودن دوکتوران junior
 4. تامين نمودن پاليسي ها وريفورم هاي جديد تداوي
 5. داير نمودن کنفرانس هاي علمي و ورکشاپ ها جهت ارتقا دانش علمي دوکتوران سرويس مربوطه
 6. ترتیب و تهیه پلان  ماهوار ، ربعوار و سالانه به مسئول بخش
 7. ترتیب و تهیه  گذارش  ماهوار ، ربعوار و سالانه به مسئول بخش

مواصفات :

 • فراغت از فاکولته هاي طبي رسمي کشور (در صورتيکه داشتن سند خارج کشوربايد اسناد از وزارت تحصيلات عالي ارزيابي وتائيد گرديده باشد)
 • داشتن سند تخصص در رشته اطفال
 • مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
 • ترجيحآ اشنايي با لسان انگليسي
 • آشنايي ومهارت کاري با کمپيوتر

تجربه کاري: یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

 ریفرنس: سوالات اداری کمیسیون مستقال  اصلاحات اداری و پوهنتون طبی کابل

 رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام وزارت و یا از شفاخانه مربوطه  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت:  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانیکه در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند در اين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.