متخصص ماموگرافی

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان مجدد: 7 دلو 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 1 نفر با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:             متخصص ماموگرافی

وزارت/اداره:              وزارت صحت عامه 

موقیعت:                    ولایت هرات

بست:                       4

گزارش به:                سرطبيب شفاخانه

هدف وظيفه: انجام معاینات ماموگرافی برای مریضان داخل بستر و سراپا جهت تشخیص دقیق و عرضه خدمات طبی متمم برای شفاخانه

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 1. اشتراک در راپور صبحانه دوکتوران و متخصصین/ شرکت در جلسات داخلی شفاخانه
 2. ايفاي مسؤوليت و وظيفه در رابطه به جمع آوري دقيق ارقام معلومات هاي صحي مربوط باسرويس خدمات تشخيصيه راديولوژي
 3. همآهنگي  در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان فني و سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان در محدودة سرويس مربوطه
 4. اجراي معاينات التراسونوگرافيک
 5. تامين بهترين روابط في ما بين ديپارتمنت  مربوطه را به ديگر ديپارتنمت و تهيه سفارشات لازم درمورد خدمات تشخيصيه به سر طبابت
 6. ارتباط منظم، تهيه راپور ها و فيدبک لازم بطورمنظم با رئيس  شفاخانه وسرطبابت .
 7. اشتراک در ورکشاپ هاي علمي و ساير مجالس که از طرف رياست طب معالجوي دايرگردد
 8. همکاری با ریاست – مدیریت و واحد های دیگر بیمارستان
 9.  پیگیری جهت تهیه وسایل مورد نیاز بخش
 10. پیگیری مسائل رادیولوژی و برطرف کردن نقص فنی دستگاهها وحفظ و نگهدار ی از اموال و تجهیزات رادیولوژی
 11. ترتیب پلان ربعوار ، سالانه و گزارش آن به بشکل ربعوار و سالانه به مسئول بخش

مواصفات :

 • فراغت از فاکولته هاي دولتي طبي(در صورتيکه از خارج کشور يا خارج از دولت باشداسنادش بايد از وزارت تحصيلات عالي ارزيابي گرديده باشد)
 • داشتن سند تخصص در یکی از رشته های مسلکی/ داشتن تخصص در رشته سونوگرافی
 • تسلط بر زبان هاي دري و پشتو، ترجيحآ اشنايي با لسان انگليسي،کمپيوتر

تجربه کاري:  حد اقل 1 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس:

کتابهای رادیولوژی و سونو لوژی، مموگرافی و سوالات اداری کمیسیون مستقال  اصلاحات اداری.

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت و یا از شفاخانه مربوطه  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت:  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  (روز ، ماه ، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af   نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانی که در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند در اين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.