اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (1) پایه جنراتور 250 کیلو وات مورد ضرورت شفاخانه۳۵۰ بستر عینو مینه ولایت کندهار

ادارۀ شفاخانه عینو مینه ولایت کندهار از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (1) پایه جنراتور 250 کیلووات دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/K-PH/1398/G007 اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را اعتبار از نشراعلان الی 21 روز تقویمی مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

  تضمین آفر (1) پایه جنراتور 250 کیلووات مبلغ 130,000 افغانی به شکل پول نقد و یا ضمانت خط بانکی قابل قبول می باشد، جلسه آفرگشایی به روز دوشبنه 13 حوت 1397 در سالون مطبوعات ولایت  کندهار دایر میگردد، شرایط اهلیت با ارائه اسناد ضروری میباشد. تصفیه حسابات مالیاتی از معیارات اهلیت بوده، آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی پذیرفته نمی شود.

 آدرس های که داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیر قابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه عینو مینه ولایت کندهار- واقع سرک 44 جاده کندهار بخش دوم عینومینه ولایت کندهار شمارهتماس: 0793181769 /0700181304
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس: 0700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره (3) ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد.