آوان زندگی

دوکتور فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان

دوکتور فیروز الدین فیروز، در سال 1967 در ولایت پنجشیر افغانستان دیده به جهان گشود. در سال 1982 شامل پوهنتون طبی کابل گردید. بعد از إتمام دوره موفقانه تحصیل، دوکتور فیروز، نخست در ولایت بغلان و بعد در ولایت کاپیسا، به حیث رئیس صحت عامه، برای خدمت گزاری به مردم افغانستان آغاز به کار کرد.

در سال 2002، دوکتور فیروز به حیث معین پالیسی و پلان در وزارت صحت عامه تقرر یافت. وی در گذاشتن پایه های درست نظام کنونی صحی افغانستان نقش مهمی را ایفا کرد. بگونه مثال، انکشاف نخستین شرح ماموریت وزارت صحت عامه و استراتیژی ملی موقت صحی سالهای های 2002 الی 2004 را بنیاد نهاد. افزون برآن، انکشاف دو ابتکار کلیدی؛ بسته خدمات اساسی صحی و بسته خدمات اساسی شفاخاخانه ای را قویا حمایت نمود. این دو مداخله صحی برای بهبود سطح پوشش خدمات صحی در سرتاسر کشور و هدایت  و رهنمایی کارکنان صحی در تلاش هایشان مبنی بر کاهش میزان مرگ و میر اطفال و مادران، بگونه ویژه کمک کرد.  

بین سالهای 2005 الی 2014، دوکتور فیروز، کار مشورتی را در بسیاری ساحات افغانستان برای بانک جهانی، اداره انکشافی بین المللی امریکا و اداره انکشافی بین المللی بریتانیا انجام داد. علاوه برآن، وی یک نهاد غیر دولتی را زیر نام انستیتوت حکومتداری افغانستان، تاسیس کرد که شماری زیادی از مطالعات پژوهشی عملیاتی و کارهای دیگری را بگونه موفقانه انجام داده است. وی همچنان در ابعاد مختلف اصلاحات نظام صحی در سایر کشورها به شمول هندوستان و سودان جنوبی کار کرده است.

در طول همین مدت، دوکتور فیروز باکسب دیپلوم در رشته جراحی عمومی و مدرک ماستری علوم در مدیریت صحت عامه از پوهنتون لندن و یک ماستری در اداره و تجارت  از انستیتوت بین المللی تحقیقات مدیریت صحی جیپور هندوستان، بر درجه تخصصی خود افزود. دوکتور فیروز موضوعاتی را راجع به پالیسی و مدیریت صحی و مقالات تحقیقاتی را در کتب و در ژورنالهای بین المللی به چاپ رسانیده است.

در اوایل ماه فبروری سال 2015، جلالتمآب دوکتور فیروز، از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به صفت نامزد وزیر صحت عامه معرفی شد. وی از پارلمان افغانستان نسبت به تمام وزرای پشنهادی، بلندترین رای اعتماد را کسب کرد.

باگرفتن مسوولیت به حیث وزیر، دوکتور فیروز یک تعداد اولویت ها و آغاز یک سلسله اصلاحات و تغییرات را روی دست گرفت. او همچنین رهبری لازم را برای تامین این وزارت که حالت یک نهاد عمل کننده خوب را توأم با حکومت داری خوب در برگیرد، انجام میدهد. این به هدف دستیابی پایدار و نتایج با کیفیت که بهبود صحت مردم افغانستان را کمک کند میباشد.