اسناد

عنوان
گزارش توحیدی از تطبیق پلان سالانه به اساس نتایج سال مالی 1397 وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
دعامی روغتیا وزارت د ۱۳۹۷ کال کلنی راپور مشاهده جزئیات
MoPH Action plan for 1398 مشاهده جزئیات
پلان نهایی مبارزه علیه فساد اداری وزارت صحت عامه 1397 مشاهده جزئیات
پلان نهایی سالانه عملیاتی از تطبیق استراتیژی ملی سال مالی 1397 -PDF مشاهده جزئیات
پلان نهایی سال مالی 1396 مبارزه با فساد وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش توحیدی ربع چهارم مبارزه با فساد اداری وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش توحیدی ربع سوم مبارزه با فساد اداری وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش توحیدی ربع دوم مبارزه با فساد اداری وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش توحیدی ربع اول مبارزه علیه فساد مشاهده جزئیات
2018_09_10_moph_7th_quarterly_report_dari مشاهده جزئیات
پلان نهایی تجدید شده سالانه به اساس نتایج وزارت صحت عامه برای سال مالی 1397 مشاهده جزئیات
Conflicts of Interest Policy final June-2018 مشاهده جزئیات
SACS_Annual Report_02_18_2019_Final مشاهده جزئیات
نگرانی وزارت‌ صحت‌عامه از گسترش بیشتر تب کانگو یا تب مشاهده جزئیات
فشرده یی دست آورد های وزارت صحت عامه در سه سال گذشته (1394 الی 1396) مشاهده جزئیات
استراتیژی ملی ارتقاء ظرفیت منابع بشری برای صحت با تمر کز به آموزش داخل خدمت مشاهده جزئیات
اطلاعیه تعین بست اکمال تخصص مشاهده جزئیات
گزارش نهایی از پیشرفت پروژه های انکشافی سال مالی ۱۳۹۶ وزارت صحت عامه (1) مشاهده جزئیات
فشرده گزارش فعالیت ها و دستآورد های وزارت صحت عامه سال مالی 1396و پلان سال 1397 مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 27