آوان زندگی

داکتر فیروزالدین فیروز

وزیر صحت عامه

دوکتور فیروز الدین فیروز، در سال 1967 در ولایت پنجشیر افغانستان دیده به جهان گشود. در سال 1982 شامل پوهنتون طبی کابل گردید. بعد از إتمام دوره موفقانه تحصیل، دوکتور فیروز، نخست در ولایت بغلان و بعد در ولایت کاپیسا، به حیث....

بیشتر بخوانید

اعلان کاریابی

بیشتر